Vertical divider

4. Scheiden bij een geregistreerd partnerschap.

Wanneer beide partners overeenstemming hebben wordt er een convenant opgesteld door de partners zelf of met behulp van een professionele derde. Het convenant dient door een notaris of een advocaat inhoudelijk beoordeeld te worden.

Vervolgens stelt de advocaat of de notaris een verklaring op voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Aan de hand van de verklaring wordt bij de gemeente het geregistreerde partnerschap beëindigd.

In het geval dat de beide partners geen overeenstemming krijgen, kan één van beiden de rechter verzoeken het geregistreerd partnerschap te beëindigen. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap op gezamenlijk verzoek via de rechtbank is niet mogelijk.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign