Vertical divider

2. De rechtsvorm.

Wanneer er in gemeenschap van goederen getrouwd is, valt het éénmans-bedrijf volledig in de gemeenschap van goederen. Een V.O.F. waarin alleen de beide partners deelnemen, valt ook volledig in de gemeenschap van goederen.

Als er naast beide partners of één van de beide partners nog andere firmanten zijn, valt alleen dat deel wat van de partner of beide partners is in de gemeenschap van goederen. Wanneer de V.O.F. op naam van beide partners staat en na de scheiding slechts één partner werkzaam blijft binnen de V.O.F. dan moet de rechtsvorm veranderd worden.

Het wijzigen van de rechtsvorm wordt geregeld via de notaris. Het éénmansbedrijf of de V.O.F, die niet in de gemeenschap van goederen valt, valt toe aan degene die het éénmansbedrijf en of de V.O.F. (mede) op naam heeft.

Wanneer er sprake is van een andere rechtsvorm, waarin beide partners participeren, moet bekeken worden welk deel van het bedrijf toebehoord bij welke partner.

Ook wanneer slechts één van de partners officieel (mede-)eigenaar is van een bedrijf, dient bekeken te worden of de andere partner om welke redenen dan ook aanspraak kan maken op een deel van het bedrijf of de bedrijfswinst.

Wanneer partners hierover samen geen overeenstemming krijgen, zullen over het algemeen deskundigen van buitenaf ingeschakeld moeten worden om duidelijkheid te verkrijgen over de positie van beide partners ten opzichte van het bedrijf.
Vaak is dit een langdurig proces en dient veel onderzoek gepleegd te worden.

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
dating
afab
krediet
lexa
stop
ditzo
mobiel.nl
DAS
vodafone
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign