Vertical divider

3. De verdeling van de goederen bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden worden voor het huwelijk opgesteld of tijdens het huwelijk wanneer één van beide partners een eigen bedrijf heeft of begint. In de huwelijkse voorwaarden staat beschreven wat elk van de partners heeft ingebracht, hoe tijdens het huwelijk de kosten van de huishouding en de kosten van de kinderen betaald worden en hoe de opbouw van vermogen geregeld wordt.

In de meeste huwelijkse voorwaarden is bepaald, dat aan het einde van het jaar het geld dat nog op de rekening staat of opgebouwde schulden tussen de partners verrekend dienen te worden. Deze bepaling noemt men een periodiek verrekenbeding of een Amsterdams rekenbeding.

Door jaarlijks met elkaar te verrekenen, wordt door beide partners gescheiden eigen vermogens of gescheiden eigen schulden opgebouwd. Bij scheiding kunnen de partners dus niet over en weer aanspraak maken op de gespaarde bedragen.

Wanneer één van de partners een eigen bedrijf heeft, is het mogelijk dat er in het verleden niet periodiek is afgerekend over de bedrijfswinsten waardoor er mogelijk alsnog afgerekend dient te worden tussen de partners.
Om hier duidelijkheid over te krijgen kan advies ingewonnen worden bij de notaris.

Soms is het financieel en fiscaal aantrekkelijk om, voor de scheiding aan, de huwelijkse voorwaarden te wijzigen of de huwelijkse voorwaarden op te heffen (denk hierbij aan de overdrachtsbelasting op de woning en overige onroerende goederen).

Vaak is er binnen de huwelijkse voorwaarden ook sprake van een opbouwde gemeenschap van goederen, omdat partners samen zaken kopen zoals een woning, een auto en dergelijke.
Deze opgebouwde gemeenschap van goederen binnen de huwelijkse voorwaarden dient bij scheiding verdeeld te worden.

Een grote groep partners heeft, ook al is het verrekenbeding wel opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, tijdens het huwelijk nooit periodiek met elkaar afgerekend. Partners kunnen er voor kiezen om de scheiding af te handelen alsof ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen of alsnog over de gehuwde periode met elkaar af te rekenen.

Dit laatste is, zeker wanneer het huwelijk lang heeft geduurd, een tijdrovende en kostbare zaak. De huwelijkse voorwaarden zijn in notariële taal opgesteld en vaak voor de niet deskundige moeilijk te lezen.

Indien nodig kan er uitleg van de huwelijkse voorwaarden bij een advocaat of een notaris gevraagd worden.

 

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
relatieplanet.nl
dating
ohra
afab
ccard
krediet
lexa
stop
ponypark
ditzo
europeesche
mobiel.nl
DAS
vodafone
hi
telfort
call

 

 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign