Vertical divider

10.     Uitleg draagkrachtberekening

In de draagkrachtberekening wordt onder andere rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van de alimentatieplichtige.
Nadat van de inkomsten alle lasten zijn afgetrokken, is het bedrag dat overblijft de draagkrachtruimte.
Van de draagkrachtruimte in de bruto draagkrachtberekening is een vast percentage beschikbaar voor alimentatie, het beschikbare deel wordt de draagkracht genoemd.
Het percentage voor een ex-partner met een nieuw gezin bedraagt 45% en voor een alleenstaande ex-partner 60% van de draagkrachtruimte. Indien er sprake is van een co-ouderschap bedraagt het percentage 52,5%
Bij de netto draagkrachtberekening bedragen de percentages respectievelijk 50%, 70% en bij co-ouderschap 60%.

Bij de samenloop van partneralimentatie en co-ouderschap kan eerst de partneralimentatie berekend worden. Vervolgens wordt voor beide ouders een draagkracht gemaakt op basis van beide inkomens, waarbij rekening gehouden wordt met de betaalde cq ontvangen partneralimentatie. De kosten van de kinderen wordt naar verhouding van inkomen tussen de beide ouders gedeeld, mits de draagkracht dat toestaat.

Het rekenschema kan eindeloos gebruikt worden tot dat de bijstandsnormen en de bleastingpercentages zich wijzigen.

BINNENKORT LEVERBAAR!!

11.     Wettelijke indexering 

Omdat de kosten van levensonderhoud maar ook het inkomen in principe jaarlijks stijgen, wordt de alimentatie jaarlijks verhoogd. Het indexeringpercentage wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt in november gepubliceerd. De alimentatieplichtige is verplicht om de partneralimentatie jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering.
De verhoging van de partnerralimentatie met de wettelijke indexering, dient door de partners onderling geregeld te worden. Indien de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt, kan over een periode van maximaal vijf jaar de indexering alsnog gevorderd worden.

Indexeringspercentages vanaf 2000

2008                2.2%
2007                1.8%
2006                0,9%
2005                1.1%
2004                2.5%
2003                3.9%
2002                4.6%
2001                3.3%  

Doordat de lonen enige tijd bevroren zijn, is vanaf 2005 het indexeringspercentage lager dan in voorgaande jaren.

12.               Herziening

Bij wijziging in de omstandigheden van één of beide partners kan een herziening van het partneralimentatiebedrag worden gevraagd. Dit kan in onderling overleg of via een gerechtelijke procedure. Wanneer de herziening wordt gevraagd via een gerechtelijke procedure dan bepaalt de rechter de hoogte van de alimentatie. Het is echter ook mogelijk om in onderling overleg een nieuw bedrag aan partneralimentatie overeen te komen. Leg in dat geval wel samen in een contract vast wat het nieuwe bedrag aan partneralimentatie is en vanaf wanneer het nieuwe bedrag geldt. Wanneer jullie beiden het contract ondertekenen, geldt dat als een overeenkomst en is dus rechtsgeldig.

Er is een aantal redenen om herziening van de hoogte van het alimentatiebedrag aan te vragen. Een aantal veel voorkomende redenen is:

  1. samenwonen, trouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap van één van de ex-partners;
  2. verlaging van inkomen buiten eigen schuld, bij ontslag of langdurige ziekte;
  3. wijziging in de woonlasten.

 

Let op! Er is zoveel jurisprudentie (aanvullingen op de wet door bijzondere uitspraken van de rechter) over partneralimentatie en dus zoveel uitzonderingen op de regel dat deze niet genoemd kunnen worden op deze website.

Vaak is het zo dat de herziening van de hoogte van de partneralimentatie via een gerechtelijke procedure meer kost dan het oplevert.

 

13.               Kosten berekening partneralimentatie

Alleen de kosten die de alimentatiegerechtigde voor het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie maakt, kunnen in de belastingaangifte worden opgegeven als zogenaamde “verwervingskosten” en dus in mindering worden gebracht op het fiscale inkomen.
Alle overige kosten in verband met de echtscheiding geven geen fiscaal voordeel.

  

 

14.     Methode draagkrachtberekening

Als eerste kan opgemerkt worden dat de alimentatie nooit tot op de cent nauwkeurig kan worden berekend. Dit heeft onder anderen te maken met het feit dat in de loop van elk jaar sprake is van grotere of kleinere wijzigingen in de belastingwetgeving, premiestijgingen of -dalingen, verandering in de bedragen van de bijstandsuitkeringen en wijziging in de Tremanormen.
Daarnaast is de draagkrachtberekening dan wel standaard maar er zijn, vanuit de jurisprudentie, veel manieren om met de in te vullen gegevens om te gaan. Het komt dan ook regelmatig voor dat wanneer twee professionals op basis van dezelfde gegevens een draagkrachtberekening maken, er sprake is van verschillende uitkomsten met betrekking tot de alimentatiebedragen.
In het Tremaraport wordt gesteld dat bij inkomens tot € 2000,00 bruto per maand er gebruik gemaakt kan worden van de netto draagkrachtberekening en bij hogere inkomens van de bruto draagkrachtberekening. Deze keuze is gemaakt omdat bij hogere inkomens sprake is van een hoger fiscaal voordeel op de te betalen alimentatie. Het is echter mogelijk om ook bij de draagkrachtberekening van de echtscheidingsspecialist een goede indicatie te geven van het te betalen bedrag aan partneralimentatie.

Als laatste kan worden opgemerkt dat beide (ex-) partners vooral inzien dat er voor hen beide sprake is van redelijke alimentatiebedragen. Een te hoog of te laag overeengekomen alimentatiebedrag leidt geheid tot ontevredenheid en boosheid bij één van beiden en dat resulteert vaak in een nieuwe alimentatieberekening al dan niet via een gerechtelijke procedure. Met alle kosten en stress vandien.

De draagkrachtberekening is een vrij ingewikkelde rekenmethode waarin rekening gehouden wordt met allerlei mogelijkheden en uitzonderingen.
De Echtscheidingsspecialist heeft de netto draagkrachtberekening enigszins  vereenvoudigd waardoor de draagkrachtberekening gemakkelijker te gebruiken is. Daarnaast zijn een aantal elementen vanuit de bruto draagkrachtberekening meegenomen. De berekening van de Echtscheidingsspecialist geeft u een goede indicatie met betrekking tot de hoogte van de partneralimentatie.
 
Voor de volledige en gedetailleerde informatie met betrekking tot de draagkrachtberekening, inclusief uitzonderingsgevallen en dergelijke, kunt terecht op de websites www.nvvr.org en www.rechtspraak.nl .

Voor ondernemers en freelancers is deze draagkrachtberekening alleen geschikt wanneer er redelijkerwijs een netto maandinkomen uit het jaarrapport/omzet gedestilleerd kan worden.

NB. Voor mensen met veel belastbaar inkomen in box 2 en 3 is dit geen geschikte methode om de partneralimentatie te berekenen.

Bespaar direct tot 500.00 op uw echtscheidingskosten bij een mediator of advocaat.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
relatieplanet.nl
dating
ohra
afab
ccard
krediet
lexa
stop
ponypark
ditzo
europeesche
mobiel.nl
DAS
vodafone
hi
telfort
call

 

 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign