Vertical divider

5. Beëindiging van samenleven met een samenlevingscontract.

In de meeste samenlevingscontracten is bepaald dat het contract beëindigd kan worden door het opsturen van een aangetekende brief naar de partner met daarin vermeld dat het samenlevingscontract (éénzijdig) wordt opgezegd.
Het inschakelen van een advocaat of notaris is dan ook niet persé vereist.

Afhankelijk van de voorwaarden in het samenlevingscontract kan er sprake zijn van een gemeenschappelijk opgebouwd vermogen of schuldenlast welke bij scheiding gedeeld moet worden.

In sommige contracten is ook bepaald dat de opgebouwde pensioenrechten verdeeld dienen te worden en/of dat de meest verdienende partner verplicht is om, na het uit elkaar gaan, in het levensonderhoud (alimentatie) van de minst of niet verdienende partner te voorzien.

In enkele gevallen kent de rechter, op basis van “redelijkheid en billijkheid”, toch een partneralimentatie toe, ook al was een bepaling met betrekking tot het levensonderhoud niet opgenomen in het samenlevingscontract.

Veel partners die een samenlevingsverband beëindigen waaruit kinderen geboren zijn of waarin een behoorlijk vermogen is opgebouwd, kiezen er voor om dit samenlevingsverband te beëindigen door gemaakte afspraken vast te leggen in een professioneel convenant.

Let op gezamenlijk ouderlijk gezag, zie hiervoor de pagina over kinderen.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
dating
afab
krediet
lexa
stop
ditzo
mobiel.nl
DAS
vodafone
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign