Vertical divider

2. De verdeling van de goederen bij een huwelijk in gemeenschap van goederen.

Als partners getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan is alles wat zij bezitten (ook de schulden) in principe van hen samen. Dat betekent dat beiden recht hebben op elk de helft van het opgebouwde vermogen en elk de helft van de schulden.

Zie hiervoor, “Het stappenplan en de vermogensopstelling”.

De wetgeving biedt de mogelijkheid om het opgebouwde vermogen anders te verdelen dan op basis van fifty-fifty. Houdt er wel rekening mee dat bij een zogenaamde overbedeling, van de ene partner ten opzichte van de andere partner, er mogelijke fiscale consequenties zijn.
De belastingdienst kan dat wat de ene partner meer ontvangt dan de andere partner zien als een schenking, waarover schenkingsrecht betaald moet worden.

Erfenissen en schenkingen, die zijn voorzien van een zogenaamde uitsluitingsclausule, vallen niet in de gemeenschap van goederen. De uitsluitingsclausule is opgenomen in een testament of in een akte van schenking en bepaalt dat de erfenis of de schenking niet in de gemeenschap van goederen valt.

De erfenissen en de schenkingen die niet zijn voorzien van een uitsluitingsclausule vallen in de gemeenschap van goederen, waardoor beide partners recht hebben op elk de helft van de schenking of erfenis.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
dating
afab
krediet
lexa
stop
ditzo
mobiel.nl
DAS
vodafone
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign