Vertical divider

Scheiden of blijven.

Voor veel mensen is de keuze om te gaan scheiden niet eenvoudig te maken. De voor- en nadelen worden voortdurend tegen elkaar afgewogen, waarbij men zichzelf gevangen houdt in een vicieuze cirkel. Feitelijk is er maar één vraag aan de orde: “Houd ik nog genoeg van mijn partner om door te gaan met de relatie”.

Nu lijkt de keuze om te gaan scheiden een eenvoudige vraag, maar voor de meeste mensen in een huwelijkscrisis is deze vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Immers of er nog werkelijk van de partner gehouden wordt, is vertroebeld door de situatie waarin de relatie nu verkeerd.

De gedachte om te scheiden is immers opgekomen doordat men, soms door externe oorzaken, niet meer tevreden is met de huidige relatie.
Hieronder worden twee verschillende methodes aangeboden om zelf te bepalen welke vervolg stap genomen kan worden.

Methode 1

Werk onderstaande vragen voor jezelf uit.

  • Probeer je voor de geest te halen wat je vroeger zo aantrok in de ander.
  • Probeer concreet te maken wat er is veranderd.
  • Zou je met je partner door willen gaan wanneer jullie relatie zou veranderen?
  • Wat zou je precies veranderd willen hebben?
  • Wanneer de relatie verandert, zou jouw liefde voor je partner dan weer kunnen opbloeien?
  • Wat is er nodig om de relatie zo te veranderen dat jij en je partner samen verder kunnen?

Wanneer mensen gedurende een langere tijd hebben samengeleefd, hebben zij samen een systeem ontwikkeld waarbinnen zij leven. Het staat vast dat een dergelijk systeem, vaak overgenomen uit het ouderlijke gezin, zonder hulp van buitenaf moeizaam te doorbreken is.

Het valt aan te bevelen om bij dergelijke veranderingen hulp van professionele derden te zoeken. De hulp kan gezocht worden bij een therapeut of bij een coach. Het veranderen van een systeem in de relatie betekent dat er hard gewerkt moet worden door jullie zelf.

Een therapeut of een coach begeleidt jullie in het veranderingsproces maar kan zonder jullie inspanning niets veranderen aan jullie relatie.

Methode 2

De kosten-baten analyse.

Maak voor jezelf twee overzichten, elk bestaande uit twee kolommen. In het eerste overzicht geef je in de eerste kolom de antwoorden op de vraag: “Wat kost het mij als ik wegga?”. In de tweede kolom geef je de argumenten weer op de vraag: “Wat levert het mij op als ik blijf?”

Voorbeeld:

Als ik weg ga dan kost dat:

De gezinssituatie wijzigt

Ik het financieel moeilijker krijg.

Ik moet verhuizen.

Het dagelijkse contact tussen de kinderen en de ouders verandert.

De relatie met (schoon-)familie, vrienden en buren wijzigen.

Als ik blijf dan levert dat op:

Dat de gezinssituatie niet verandert.

Ik moet hard werken om de relatie te herstellen.

Dat de financiële situatie niet wijzigt.

Dat ik in de huidige woning kan blijven wonen.

Dat het dagelijkse contact van de beide ouders met de kinderen onveranderd blijft.

Dat de relatie met de (schoon-) familie, vrienden en buren blijven bestaan.

Hetzelfde overzicht maak je nog een keer maar nu met de vragen: “wat kost het mij als ik weg ga?” en “wat levert het mij op als ik weg ga?”

Blijkt dat de “kosten en de baten” aan elkaar gelijkwaardig zijn dan kun je aan de door jouw gegeven argumenten een half of een heel punt geven. Mogelijk helpt de kosten-batenanalyse bij het maken van een keuze.

Wanneer er een keuze gemaakt is, kun je jezelf de vraag stellen of je er de “kosten” voor over hebt die bij je keuze gemaakt moeten worden. Is dat niet het geval dan heb je blijkbaar niet de juiste keuze gemaakt. Je kunt ervoor kiezen om de kosten-batenanalyse nogmaals te maken of het gesprek aan te gaan met een (professionele) derde.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
relatieplanet.nl
dating
ohra
afab
ccard
krediet
lexa
stop
ponypark
ditzo
europeesche
mobiel.nl
DAS
vodafone
hi
telfort
call

 

 

 

 

 

 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign