Vertical divider

Voorbeeld:

Partner A heeft een inkomen van € 30.000,00 per jaar.
Partner B heeft een inkomen van € 50.000,00 per jaar.

Partner A en B hebben samen twee kinderen.
Partner A en B willen elk een huis kopen van € 170.000,00

Aan kinderalimentatie is een bedrag berekend van € 640,00 per maand met een fiscaal voordeel van € 110,00 per maand. Partner B betaalt netto € 530,00 per maand aan kinderalimentatie
Partner A ontvangt € 640,00 per maand aan kinderalimentatie. Het fiscaal inkomen van partner A verandert niet, omdat kinderalimentatie niet tot het belastbaar inkomen hoort.

Partner A kan een hypotheek afsluiten van ongeveer 4 ½  maal het fiscale inkomen van € 30.000,00 per jaar. Op grond van het inkomen kan partner A een hypotheek afsluiten van € 135.000,00

Partner B kan op grond van het fiscale inkomen een hypotheek afsluiten van 4 ½ keer het inkomen, wat neer komt op een bedrag van € 250.000,00.

Als nu in plaats van kinderalimentatie partneralimentatie betaald zou worden, dan zou het financiële plaatje er als volgt uit kunnen zien.

Partner A ontvangt € 825,00 per maand aan partneralimentatie. Door het ontvangen bedrag aan partneralimentatie wordt het inkomen van Partner A met 9.900,00 per jaar verhoogd tot een bedrag van € 39.900,00 per jaar. Op basis van dit inkomen kan partner A een hypotheek afsluiten van ongeveer € 180.000,00.

Partner B betaalt in deze situatie een bruto bedrag aan partneralimentatie waarop hij/zij maandelijks een fiscaal voordeel heeft van € 370,00 per maand. Partner B betaalt, net als bij de kinderalimentatie, een bedrag van netto € 530,00 per maand.

Het fiscale inkomen van partner B is verlaagd van € 50.000,00 naar € 40.100,00. Op grond van dat inkomen kan partner B eveneens een hypotheek afsluiten van rond de
€ 180.000,00.

Het convenant dient zo te worden opgesteld dat wanneer het recht op partner-alimentatie vervalt, er op dat moment een bedrag aan kinderalimentatie betaald gaat worden.

7.      Verhaalswetgeving

Op het moment dat iemand binnen 12 jaar na de scheidingsdatum een bijstandsuitkering aanvraagt, zal de uitkerende instantie proberen om een zo’n groot mogelijk deel van de bijstandsuitkering te verhalen op de laatste ex-partner waarmee de uitkeringsgerechtigde was gehuwd of een geregistreerd partnerschap had (geldt dus niet voor overige samenlevingsverbanden). Het deel dat de ex-partner aan partneralimentatie betaalt, wordt volledig gekort op de uitkering.

Ook al hebben partners in het convenant afgesproken dat ze elkaar over en weer geen partneralimentatie hoeven te betalen (wordt in de vakliteratuur “nihilbeding” genoemd), dan nog wordt er verhaald bij de ex-partner. De verhaalswetgeving staat namelijk boven de onderling gemaakte afspraken tussen partners.

8. Afkoop van de partneralimentatie

Bij het afkopen van de partneralimentatie wordt éénmalig een bedrag aan partneralimentatie betaalt. Het afkoopbedrag is gebaseerd op de vastgestelde hoogte en de duur van de maandelijkse partneralimentatie.

Het afkopen van de partneralimentatie brengt een aantal nadelen en risico’s met zich mee. Het valt daarom aan te bevelen om de afkoop van de partneralimentatie met behulp van een deskundige uit te voeren:

Nadelen:

  • De betaalde partneralimentatie wordt  éénmalig in mindering gebracht op het fiscale inkomen. Het is mogelijk dat daardoor een lager fiscaal voordeel wordt behaald dan wanneer de partneralimentatie gedurende een aantal jaren betaald wordt.
  • De ontvangen partneralimentatie wordt éénmalig bij het fiscaal inkomen opgeteld. De mogelijkheid bestaat dat er meer inkomstenbelasting betaald moet worden.

Risico:

Wanneer de alimentatie is afgekocht en de alimentatiegerechtigde binnen 12 jaar een bijstandsuitkering aanvraagt, dan probeert de uitkerende instantie alsnog de bijstand te verhalen op de alimentatieplichtige. De mogelijkheid bestaat dus dat de alimentatieplichtige, naast de al betaalde afkoopsom, alsnog een maandelijks bedrag aan partneralimentatie moet betalen en dus dubbel betaalt.    

9. De nieuwe partner

De ex-partner die partneralimentatie ontvangt, verliest het recht op partneralimentatie op het moment dat hij/zij met een nieuwe partner gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of trouwt. Tenzij hierover in het convenant iets anders is afgesproken.

Wanneer de ex-partner die alimentatie betaalt opnieuw gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aan gaat of trouwt, kan dat een aanleiding zijn om het bedrag aan partneralimentatie te herzien. Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:

De alimentatieplichtige (degene die de alimentatie betaalt) gaat:

  • samenwonen, trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan met iemand die een eigen inkomen heeft. De nieuwe partner wordt geacht de helft van de woonlasten op zich te nemen. Hierdoor wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige hoger en zou er meer partneralimentatie betaald kunnen worden;
  • samenwonen, trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan met iemand die geen eigen inkomen heeft. De ex-partner moet nu naast zijn  ex-partner ook de nieuwe partner onderhouden. De ex-partner heeft meer kosten waardoor er mogelijk minder geld beschikbaar is voor alimentatie;
  • samenwonen, trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan en de nieuwe partner heeft kinderen en een eigen inkomen. In dit geval kan bij de berekening ook het inkomen en de kosten van de nieuwe partner worden meegenomen in de berekening. De draagkrachtberekening bepaalt of het bedrag aan partneralimentatie moet worden aangepast.

Lees verder:


KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
relatieplanet.nl
dating
ohra
afab
ccard
krediet
lexa
stop
ponypark
ditzo
europeesche
mobiel.nl
DAS
vodafone
hi
telfort
call

 

 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign