Bezoek ons forum
 
Vertical divider

2. Echtscheidingsbemiddeling

Tijdens een echtscheiding hebben partners tegengestelde belangen. Vaak worden de tegengestelde belangen met het mes op tafel uitgevochten. Echtscheidingsbemiddeling is in de eerste instantie gericht op het verbeteren van de onderliggende verhouding en de communicatie.

Om de communicatie te verbeteren zal de mediator een onderscheid aan brengen in de diverse zaken en gevoelens die spelen bij een echtscheiding.
Het onderscheid wordt meestal als volgt gemaakt.

  • de beëindiging van de partnerrelatie met de daarbij behorende pijn en gekwetstheid;
  • het verbeteren van de communicatie (gericht op de situatie na de scheiding);
  • het gezamenlijke ouderschap na de scheiding;
  • afspraken rond een omgangsregeling of het co-ouderschap;
  • de verdeling van de boedel;
  • de alimentatie.

Door de echtscheiding in stukjes op te splitsen, wordt het mogelijk om goede afspraken te maken over de kinderen zonder dat de gekwetstheid, door de beëindiging van de partnerrelatie, deze afspraken beïnvloedt. Vanuit de verbeterde communicatie kunnen makkelijker afspraken gemaakt worden met betrekking tot de afwikkeling van de echtscheiding.

Echtscheidingsbemiddeling - Voordeel.

Het grote voordeel van mediation is dat scheidende partners ontdekken dat zij, ondanks de verstoorde partnerrelatie, onderlinge problemen door overleg of onderhandeling tot een oplossing kunnen brengen.

Zeker wanneer er kinderen bij een echtscheiding betrokken zijn, is het van groot belang dat de ouders tijdens en na de scheiding kunnen blijven overleggen over de kinderen en hun opvoeding.

Niet elke mediator handelt de echtscheiding volledig af. Vaak wordt door een, met de mediator samenwerkende, advocaat of notaris, de hoogte van de alimentatie berekend en het convenant opgemaakt.

De meeste mediators werken met een contract, waarin de spelregels van de mediation worden uiteengezet. In het contract wordt onder andere de inspanningsverplichting van de beide partners, de geheimhouding, de vrijblijvendheid, vrijwilligheid en de kosten van de mediation benoemd.

Bij de keuze voor echtscheidingsbemiddeling moeten beide partners bereid zijn te komen tot een goede afwikkeling van de echtscheiding voor zowel hen zelf, hun bijna ex-partner en de eventueel betrokken kinderen.

Een aantal mediators voert gesprekken met scheidende partners standaard met twee mediators, om enerzijds de onpartijdigheid beter te bewaken en anderzijds zien twee paar ogen meer dan één paar ogen.

Vanuit diverse beroepsgroepen zijn echtscheidingsmediators opgeleid; zo zijn er advocaat-mediators, psycholoog-mediators, gezinstherapeut-mediators, mediators met een pedagogische of een maatschappelijk werk achtergrond.

Alhoewel de meeste mediators dezelfde soort opleiding tot mediator heeft gevolgd, zal de mediator werken vanuit zijn eigen achtergrond.
De erkende mediators zijn aangesloten bij de beroepsvereniging het NMI.

Het Nederlandse Mediation Instituut stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de mediator (echtscheidingsbemiddeling), alvorens de mediator zich mag aansluiten bij de beroepsvereniging en verplicht de bij hen aangesloten mediator tot bijscholing.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
relatieplanet.nl
dating
ohra
afab
ccard
krediet
lexa
stop
ponypark
ditzo
europeesche
mobiel.nl
DAS
vodafone
hi
telfort
call

 

Onderhoud: Veronica Webdesign