Vertical divider

6. Beëindiging van samenleven zonder contract.

In principe is er geen sprake van een gezamenlijk opgebouwd vermogen of schulden. Bij het uit elkaar gaan moet bekeken worden wie wat heeft aangeschaft en wie welke schulden gemaakt heeft. Op basis daarvan dient de verdeling plaats te vinden.

Verdeling van de opgebouwde pensioenrechten is niet aan de orde.
De betaling van een partneralimentatie is eveneens in principe niet aan de orde. Bij de beëindiging van deze vorm van samenleven kan afgehandeld worden zonder tussenkomst van een advocaat, notaris of rechtbank.

Wanneer er kinderen geboren zijn uit het samenlevingsverband zullen daar afspraken over gemaakt moeten worden.

Let op het gezamenlijk ouderlijk gezag, zie hiervoor de pagina over kinderen.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign