Vertical divider

Scheiden en eigen bedrijf

Het eigen bedrijf kan, ongeacht de bedrijfsvorm en ongeacht of er al dan niet sprake is van huwelijkse voorwaarden, een onderdeel zijn van de scheiding.

Er zal in de diverse verschillende situaties overeenstemming bereikt moeten worden over onder andere wat de waarde is van het bedrijf, aan wie het bedrijf toevalt bij scheiding, de opstelling van de jaarrapporten, de daadwerkelijke winst en of eruit de bedrijfswinst een alimentatie kan worden betaald.

Om duidelijkheid te verkrijgen over de ak genoemde aspecten van het bedrijf en de mogelijkheden bij scheiding zal moeten worden samengewerkt met de eigen accountant en vaak ook met een externe, en dus meer neutrale, accountant.

De zakelijke afhandeling van een scheiding waarbij een bedrijf betrokken is, leent zich minder makkelijk voor een “doe-het-zelf- scheiding”. Alleen in die gevallen waarbij er sprake is van een éénmansbedrijf of een V.O.F. en de beide partners vrij snel overeenstemming bereiken, kan de scheiding grotendeels zelf worden afgehandeld.

Die onderdelen van de scheiding die betrekking hebben op de positie van de kinderen kunnen natuurlijk wel zelf worden afgehandeld.

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
dating
afab
krediet
lexa
stop
ditzo
mobiel.nl
DAS
vodafone
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign