Vertical divider

3. Scheiding van tafel en bed.

Bij een scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk officieel bestaan maar de echtgenoten hoeven niet meer samen te wonen.
Bij een scheiding van tafel en bed wordt een eventuele gemeenschap van goederen verdeeld en opgeheven. Met andere woorden, alles wat de partners na de scheiding van tafel en bed erbij krijgen aan vermogen (geld en bezittingen) blijft dus van degene die dat vermogen ontvangt. Dit geldt ook voor schulden die worden gemaakt na de scheiding van tafel en bed.

Na een scheiding van tafel en bed kan men wel gaan samenwonen, trouwen met een ander kan niet omdat men officieel nog getrouwd is. Het gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen blijft bestaan. Net als bij een definitieve scheiding moet wel afgesproken worden waar de kinderen wonen en hoe aan een omgangsregeling of een co-ouderschap vorm gegeven wordt.

Net als bij een “gewone” scheiding moet er bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding van tafel en bed ingediend worden. Een scheiding van tafel en bed kan ook notarieel vastgelegd worden.

Na een periode van drie jaar gescheiden te zijn van tafel en bed kan één van beide partijen een verzoek tot echtscheiding in dienen bij de rechter. De rechter kan het huwelijk zonder instemming van de ander ontbinden.

Een scheiding van tafel en bed is een optie wanneer er vanuit religieuze of financiële overwegingen een definitieve scheiding niet mogelijk is.


KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
dating
afab
krediet
lexa
stop
ditzo
mobiel.nl
DAS
vodafone
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign