Vertical divider

1. Rechtbank scheiding.

De meeste echtscheidingen verlopen op dit moment nog steeds via de rechtbank. De procedure bij de rechtbank kan op een aantal manieren verlopen. Hieronder volgt een korte opsomming:

 • Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met volledig convenant.

Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is de meest voorkomende procedure. Het verzoek wordt namens u beiden ingediend bij de rechtbank door een advocaat. Naast het verzoek tot echtscheiding wordt eveneens een door u beiden ondertekend convenant ingediend.

In het convenant staan alle gemaakte afspraken met betrekking tot de alimentatie, boedelverdeling, de kinderen, pensioenen en dergelijke.
De rechtbank gaat ervan uit dat de gemaakte afspraken in het convenant in gezamenlijk overleg tot stand zijn gekomen.

De rechter beoordeelt het convenant dus niet inhoudelijk.
Door de rechtbank wordt een beschikking afgegeven op de echtscheiding. Nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is de scheiding officieel een feit.

De echtscheidingsprocedure wordt door de rechtbank administratief afgehandeld en neemt ongeveer 6 tot 8 weken in beslag.

Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste kamer ten aanzien van echtscheidingen. Indien de wet volledig aangenomen wordt, is bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn een ouderschapsplan verplicht.

 • Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met een onvolledig convenant.

In sommige gevallen kunnen partners na overleg over een groot aantal zaken overeenstemming hebben en over een aantal zaken niet. De partners vragen de rechter een beslissing te nemen over die zaken waarover de partners samen geen overeenstemming hebben.

Afhankelijk van de kwesties waarover partijen geen overeenstemming kunnen krijgen, wordt eenrechtbank zitting gepland.De echtscheiding wordt niet altijd administratief afgehandeld.

 • Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding zonder convenant.

Het verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank administratief afgehandeld. De ex-partners moeten daarna nog om de tafel om alle bij hun scheiding behorende zaken af te handelen. In de praktijk betekent dit vaak lange kostbare procedures.

De echtscheiding als zodanig wordt administratief afgehandeld. Vaak volgen er nog procedures om alle gevolgen van de scheiding helder te krijgen.

 • Eenzijdig verzoek tot echtscheiding.

Eén van de partners bespreekt zelfstandig de scheiding met een advocaat. Het éénzijdige verzoek tot echtscheiding wordt vaak ingeleverd met een voorstel tot verdeling van de boedel, de hoogte van de alimentatie en een omgangsregeling met de kinderen.

Na indiening van het éénzijdige verzoek tot echtscheiding, wordt de andere partner door de rechtbank geïnformeerd. De andere partner krijgt 6 weken de tijd om te reageren op het verzoek en het voorstel met betrekking tot de afhandeling van de scheiding.

De voordelen van een rechtbank scheiding zijn:

 • De rechter geeft een beschikking af (keurt het convenant goed).Wanneer nu na de scheiding ruzie ontstaat over de omgangsregeling of de alimentatie kan een procedure gestart worden.
 • Bij het niet nakomen van de alimentatieverplichting kan onmiddellijk de deurwaarder ingeschakeld worden.
 • De scheiding via de rechtbank is officieel erkend in het buitenland.
 • De wet limitering op de partneralimentatie is van toepassing.

Nadelen van een rechtbank scheiding zijn:

 • De scheiding via de rechter kan lang duren i.v.m. de werkdruk binnen de rechtbank.
 • Scheiden via de rechter is duurder, ongeveer € 250,00 aan leges en griffiekosten daar overheen komen de kosten van de advocaat.
 • Procedures die tijdens en na de scheiding over de omgangsregeling of de alimentatie gestart worden, duren lang en zijn kostbaar. Bij een procedure rond de omgangsregeling wordt vaak de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. Procedures m.b.t. de alimentatie hebben binnen de rechtbank geen prioriteit.

NB. Voor problemen rond de omgangsregeling en/of rondom de alimentatie dienen twee verschillende procedures te worden opgestart.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
relatieplanet.nl
dating
ohra
afab
ccard
krediet
lexa
stop
ponypark
ditzo
europeesche
mobiel.nl
DAS
vodafone
hi
telfort
call

 

 

 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign