Vertical divider

3. De notaris.

Bij de zogenaamde flitsscheiding, de beëindiging van een geregistreerd partnerschap en de beëindiging van een samenlevingsverband, kan, in plaats van een advocaat of een mediator een notaris ingeschakeld worden voor de volledige afhandeling van de scheiding.

Bij alle overige echtscheidingen kunt u ook de hulp inschakelen van een notaris, maar het verzoek tot echtscheiding of de scheiding van tafel en bed bij de rechtbank, dient altijd ingediend te worden door een advocaat.

Ook wanneer een advocaat of een mediator ingeschakeld is voor de afhandeling van de scheiding kan de hulp van de notaris ingeroepen worden daar waar het gaat om het correct afhandelen van de huwelijkse voorwaarden, het uiteenrafelen van vermogensposities, eigendommen, woning- en bedrijfsbezittingen, erfenissen en schenkingen welke tijdens het huwelijk zijn verkregen.

Wanneer ten tijde van het huwelijk onroerende goederen (woning, bedrijf, bedrijfspanden e.d.) verworven zijn, die in een opgebouwde gemeenschap van goederen zijn gevallen, zullen deze onroerende goederen bij de scheiding verdeeld moeten worden.

Onroerende goederen die in de gemeenschap zijn gevallen, zullen over het algemeen op naam van de beide partners staan, evenals de aan de onroerende goederen gekoppelde hypotheek. Na de scheiding worden de onroerende goederen verdeeld volgens de afspraken in het convenant in een door de notaris op te stellen akte van verdeling.

Eén van beide partners wordt de eigenaar van het aan hem/haar toebedeelde onroerend goed en krijgt de verplichting, de, eventueel, aan het onroerend goed gekoppelde hypothecaire verplichting te voldoen, waarbij de andere partner ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Voor informatie over huwelijkse voorwaarden, de naleving van de huwelijkse voorwaarden, het beëindigen van de huwelijkse voorwaarden, vermogensdeling, erfenissen en schenkingen kunt u terecht bij de notaris.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
dating
afab
krediet
lexa
stop
ditzo
mobiel.nl
DAS
vodafone
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign