Vertical divider

5. De hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding.

In het convenant wordt opgenomen waar de kinderen na de scheiding hun hoofdverblijfplaats hebben. Met de hoofdverblijfplaats wordt het adres bedoeld waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat. Over het algemeen ontvangt de ouder, waar het kind staat ingeschreven, de kinderbijslag.

Wanneer de ouder, waarbij het kind staat ingeschreven, een alleenstaande ouder is, heeft deze ouder recht op de éénouderheffingskorting via de belastingdienst.

De hoogte van de éénouderheffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de hoogte van de inkomstenbelasting die betaald wordt.
De belastingdienst betaalt nog steeds niet meer terug dan dat er zelf aan inkomstenbelasting betaald is. De hoogte van de éénouderheffingskorting kan oplopen tot zo’n € 250,00 per maand.

Scheidende partners met meer dan één kind kiezen er vaak voor om bij elk van hen een kind in te schrijven, zodat zij beiden in aanmerking komen voor de éénouderheffingskorting.

WEETJE

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken mogen kinderen van twaalf jaar of ouder niet zelf kiezen bij welke ouder ze gaan wonen. De ouders, eventueel in overleg met de kinderen, beslissen waar kinderen gaan wonen, omdat de verantwoording voor deze beslissing te zwaar is om bij kinderen te leggen.

Immers de keuze voor de ene ouder voelt voor kinderen als een afwijzing van de andere ouder. In de wet staat dat, in het geval dat de ouders geen overeenstemming krijgen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de kinderrechter kinderen vanaf 12 jaar in de gelegenheid moet stellen om hun mening, mondeling of schriftelijk, kenbaar te maken.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
dating
afab
krediet
lexa
stop
ditzo
mobiel.nl
DAS
vodafone
 
 
 
Onderhoud: Veronica Webdesign