Vertical divider

6. De kosten van een scheiding.

Ga naar onze website www.scheidslijn.nl, een informatieve site over echtscheiding en uitelkaar gaan.

Tarieven en leveringsvoorwaarden.

De uurtarieven van advocaten en mediators zijn over het algemeen vanaf
€ 150,00 tot ver boven de € 200,00 per uur, exclusief BTW. De hoogte van het uurtarief geeft niet altijd de deskundigheid aan van de desbetreffende advocaat of mediator.

Bovenop de uurtarieven is het te doen gebruikelijk een percentage aan kantoorkosten te heffen van tussen de vijf en tien procent. De uurtarieven van notarissen liggen over het algemeen wat hoger dan die van de advocaten en de mediators.

Notarissen werken voor wat betreft aktes met vastgestelde tarieven per akte. De prijzen van de aktes kunnen per notariskantoor verschillen.

Let op: veel advocatenkantoren werken in eenheden van zes minuten. Dus voor een telefoongesprek van twee minuten worden er zes minuten in rekening gebracht.

De scheidingen die via internet worden aangeboden hebben meestal een standaard “tarief vanaf” exclusief BTW. Ook over het internettarief worden vaak kantoorkosten geheven.

Vraag voordat u de scheiding laat afhandelen altijd om de leveringsvoorwaarden. In de leveringsvoorwaarden dienen in elk geval het uurtarief en het percentage aan kantoorkosten vermeld te worden.

Daarnaast wordt in de leveringsvoorwaarden vaak aangegeven welke werkzaamheden gedeclareerd worden (denk hierbij ook aan reistijd en telefoongesprekken). Informatie vooraf over de gehanteerde tarieven voorkomt schrik en teleurstelling over de rekening.

Wat een echtscheiding gemiddeld kost, is moeilijk te zeggen. Het hangt er namelijk vanaf hoe complex de echtscheiding is. Een bedrag van rond de € 3.500,00 voor een rechtbankscheiding, inclusief de alimentatieberekening, opmaken van het convenant, griffierechten en leges is niet ongewoon.

Kennismakingsgesprek

Bij de meeste advocaten, mediators en notarissen bestaat de mogelijkheid tot een gratis kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek zal uitgelegd worden wat de werkwijze is en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De Echtscheidingsspecialist raadt u aan altijd een kennismakingsgesprek aan te vragen en naast de informatie over de tarieven ook vooral te kijken of u zich beiden op uw gemak voelt. De gesprekken over de echtscheiding kunnen immers veel emoties oproepen.

Griffierechten, leges en procureurskosten

Wanneer een scheiding via de rechtbank geregeld wordt, bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. De griffierechten bedragen rond de € 200,00. Bij het verzoek tot echtscheiding is van beide partners een uittreksel uit het bevolkingsregister en een uittreksel uit het huwelijksregister benodigd; voor deze uittreksels worden leges betaald.

De advocaat die uw scheiding regelt, brengt deze gemaakte kosten bij u in rekening. Advocaten zijn ingedeeld in zogenaamde arrondissementen. Een advocaat mag alleen in het eigen arrondissement een verzoek tot echtscheiding indienen.

Wanneer u nu bijvoorbeeld in Amsterdam woont en een advocaat in Utrecht heeft, kan uw eigen advocaat geen verzoek tot echtscheiding indienen in Amsterdam (uw woonplaats). Uw advocaat verzoekt een collega advocaat (procureur) uit het arrondissement Amsterdam namens hem het verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.
De kosten voor de procureur worden bij u in rekening gebracht.

Onvermogen

Voor degenen met een laag of geen inkomen en geen of een laag eigen vermogen kan rechtsbijstand worden verstrekt. Concreet betekent dit dat de overheid een deel of de gehele echtscheidingskosten subsidieert. Advocaten en speciaal opgeleide mediators kunnen rechtsbijstand (toevoeging) voor u aanvragen bij de Raden voor Rechtsbijstand.

Gezien het lage subsidiebedrag dat advocaten en mediators ontvangen voor het regelen van een echtscheiding, kunt u niet bij elke advocaat of mediator terecht. Voor namen van advocaten en mediators die werken “op toevoeging” kunt u terecht bij het Juridische Loket (voorheen de Bureau voor Rechtshulp) in uw woonplaats, www.hetjl.nl

Sinds 1 april 2006 wordt door de advocaat of de mediator een aanvraag-
formulier voor rechtsbijstand ingevuld en opgestuurd naar de raad voor rechtsbijstand. Dit betekent dat u niet meer naar de gemeente toe hoeft voor een Verklaring rond Inkomen en Vermogen.

Aan de hand van het aanvraagformulier wordt door de Raad voor Rechtsbijstand financiële gegevens opgevraagd bij de belastingdienst en worden de persoonsgegevens geverifieerd.

Voor meer informatie over het vermogensbegrip, de tabel inkomensgrenzen en het peiljaar verwijst De Echtscheidingsspecialist u naar de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.nl

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
relatieplanet.nl
dating
ohra
afab
ccard
krediet
lexa
stop
ponypark
ditzo
europeesche
mobiel.nl
DAS
vodafone
hi
telfort
call

 

 

 
Onderhoud: Veronica Webdesign